Κωδικοί διαφορικών Cusco Type-RS

Οι κωδικοί, ανά γενιά miata, είναι οι ακόλουθοι:

ΝΑ 90-93
1-way  : LSD 120 F
1.5-way: LSD 120C15
2-way  : LSD 120 F2

ΝΑ 94-98 ΝΒ 99-05
1-way  : LSD 177 F
1.5-way: LSD 177 L15
2-way  : LSD 177 F2

ΝC
1-way  : LSD 428 F
1.5-way: LSD 428 L15
2-way  : LSD 428 L2